Psalm 4 For the director of music. With stringed instruments. A psalm of David. 1 Answer me when I call to you,     my righteous God. Give me relief from my distress;     have mercy on me and hear my prayer. 2 How long will you people turn my glory into shame?     How long will you love delusions and […]

Psalm 3 A psalm of David. When he fled from his son Absalom. 1 Lord, how many are my foes!     How many rise up against me! 2 Many are saying of me,     “God will not deliver him.” 3 But you, Lord, are a shield around me,     my glory, the One who lifts my head high. 4 I call out […]

Nakasaad sa unang bahagi ng Mga Awit 1:1, “Pinagpala ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama …” Kailangan nating linawin ang dalawang mga salita sa bahaging ito ng Banal na Kasulatan. Ang mga salitang ito ay “pinagpala” at “masama”. Ang sallitang “pinagpala” sa Hebreo ay ” ‘esher “, na kung saan ay higit na […]

“Ang mga kawikaan ni Haring Solomon na anak ni David at naging hari ng Israel . Sa pamamagitan nito, ang tao’y magtatamo ng karunungan at pag-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at katapatan. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at […]

Ang aklat ng Kawikaan ay lehitimong maituturing na orihinal na aklat na pantulong sa sarili. Ito ay isang aklat para sa personal na tagumpay sa buhay. Walang aklat mula sa sinaunang panahon na maaaring ihambing dito. Simula sa kabanata 10 hanggang 30 ay ating mababasa ang mga aporismo. Ang aporismo ay isang paraan ng pagbuod […]

Mula sa pananaw ng ekonomiya, ang pilosopiya ng panahon na tinutukoy sa Mangangaral 1:2-7 ay nagpapahina sa pag-unlad ng ekonomiya. Ang pagsulong ng ekonomiya ay nangangailangan ng puhunan. Ang puhunan ay nabubuo sa pamamagitan ng pagsasanib ng lupa at paggawa sa paglipas ng panahon. Mayroong tatlong dapat bayaran: pangungupahan, sahod, at interes. Bakit isasakripisyo ng […]

 Ang bawat kultura maliban sa Israel sa sinaunang mundo ay naniniwala na ang kasaysayan ng sangkatauhan ay pabalik-balik lang.  Napagmasdan nila na ang kapaligiran ay pabalik-balik lang at ito ang ginamit nilang batayan sa pag-unawa sa kasaysayan at kinabukasan ng tao. Sa mga talatang ating nabasa, ang Mangangaral ay nagsasalita at kaniyang kinakatawan ang tao […]